سوال: انواع پنجره دو جداره و معایب و محاسن آن

جواب : با سلام
پنجره‌ دوجداره به پنجره‌ای گفته می‌شود که از جنس آهن، آلومینیوم، چوب و یا یوپی‌وی‌سی با شیشه دوجداره ترکیب شود. پنجره های دوجداره بسته به اینکه با کدام یک از این مواد ساخته شود از نظر کیفیت متفاوت است ولی انتظاراتی که از یک پنجره دوجداره باید داشت مواردی مثل عایق صدا، عایق گرد وخاک، عایق حرارتی، ممانعت از ورود آب به داخل ساختمان و غیره هستند که بعنوان نیازهای اساسی مشتری از یک پنجره دوجداره شناخته می‌شوند.اگر پنجره‌ ای هرکدام از این نیازها را برطرف نکند بعنوان یک نقص از معایب آن پنجره یاد می‌شود.
با سپاس