نگهداری پنجره

  • برچسب های روی پروفیل را بلافاصله پس از نصب جدا نمایید، در غیر اینصورت در اثر تابش آفتاب خشک شده و جدا نمی شود و یا اثر چسب روی پروفیل باقی می ماند.
  • سطح پروفیل را با یک محلول پاک کننده ناساینده تمیز نمایید تا پنجره های شما همیشه تمیز و درخشان و بدون خط و خش باقی بماند.
  • لولاها، قطعات فلزی داخلی و بیرونی باید مرتب، تمیز و عاری از گرد و غبار شوند وبا یک روغن رقیق بصورت سالیانه روغن کاری شوند.
  • شیارهای تخلیه آب بازدید شوند تا در اثر تجمع گرد و غبار مسدود نشده باشند.
  • نوارهای آب بندی باید گرد و غبار گیری و با یک محلول پاک کننده و ناساینده تمیز شوند تا پنجره ها بهترین آب بندی را داشته باشند.