نگهداری پنجره

  • برای نظافت پنجره‌ها از یک دستمال نرم با محلول آب گرم و صابون استفاده کنید.
  • نوارهای لاستیکی دور بازشو و قاب را با یک پارچه مرطوب نظافت کنید.
  • یراق‌های پنجره، سالی یک بار از نقاط قفل شونده روغنکاری شوند.