دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان سنندج


نام: دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان سنندج
تاریخ برگزاری: 16 آبان 1395
محل برگزاری: کردستان، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی


حضور پنجره ساز طرف قرارداد ویستابست در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان سنندج