هفتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره، ماشين آلات و صنايع وابسته


نام: هفتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره، ماشين آلات و صنايع وابسته
تاریخ برگزاری: 18 آبان 1395
محل برگزاری: مشهد، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

 حضور ویستابست و پنجره سازان طرف قرارداد در هفتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره، ماشين آلات و صنايع وابسته مشهد