هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته


نام: هشتمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته
تاریخ برگزاری: 05 بهمن 1395
محل برگزاری: تهران، نمایشگاه بین المللی تهران


حضور ویستابست و پنجره سازان طرف قرارداد در هشتمین نمایشگاه تخصصی در و پنجره و صنایع وابسته تهران