سبد محصول ويستابست با طرح و رنگ جديد

ويستابست جهت پاسخ به نيازهای روزافزون بازار محصول جدیدی را به سبد روکش هاي لمينيت، مطابق با استاندارد های روز اضافه نمود تا بتواند پنجره ای، شایسته ساختمان شما در طرح های چوب و رنگ های مختلف به صورت تک رو یا دو رو لمینیت به همراه ضمانت نامه بیمه آسیا را تقدیم نماید.