حضور اولین دریافت کننده گواهینامه رال آلمان در فضای نمایشگاه بین المللی در و پنجره تهران

 
 
 
 
 
به میانه‌های زمستان نزدیک می‌شویم اما با این حال بازار رویدادهای بین‌المللی همچنان رونق خود را دارند. نخستین روزهای بهمن با هشتمین نمایشگاه بین‌المللی در و پنجره و صنایع وابسته در تهران آغاز گردید.
رویدادهای مرتبط با صنعت ساختمان همواره از مخاطبان بسیار زیادی برخوردار هستند. نمایشگاه در و پنجره یکی از همین عناوین است که اگر چه تنها 8 سال از عمر برگزاری آن می‌گذرد اما هم شناخته شده است و هم تایید سازمان‌های جهانی را دارد.
ویستابست اولین دریافت کننده گواهینامه و تنها عضو موسسه رال آلمان با تبلیغات محیطی خود در فضای نمایشگاه حضور پیدا کرد.