بازدید مدیران شرکت ویستابست از مجموعه نواندیشان آلومینیوم خراسان

 


بازدید مدیران شرکت ویستابست از مجموعه نواندیشان آلومینیوم خراسان هم زمان با نمایشگاه صنعت ساختمان مشهد