پشتیبانی

واحد فنی
مجموعه ویستابست با جذب نیروهای مجرب و متخصص نسبت به تشکیل واحد خدمات فنی، مهندسی و نظارت اقدام نموده است و یکی از وظایف این واحد نظارت مستمر بر پروسه تولید پنجره سازان طرف قرارداد و خدمات دهی این شرکت ها به مصرف کننده نهایی می باشد.
هر پرسنل در واحد نظارت و فنی شرکت بصورت دوره ای منطقه مربوطه در نقاط مختلف کشور را در جهت حفظ کیفیــت تولیــد و همچنیــن حفظ اعتبـار برنـد ویستابست از کارگاه ها و کارخانجات پنجره سازان طرف قرارداد بازدید به عمل آورده و در صورت وجود خطا و یا عدم استفاده از موارد استاندارد، موضوع مربوطه را به مدیریت فروش شرکت گزارش داده و پنجره ساز طرف قرارداد را مجاب به رفع این موارد می نمایند.
 
 
 
 
الو پنجره بعنوان یک سامانه ارتباطی در شرکت ویستابست با بهره گیری از نیروهای متخصص واحد فنی، پاسخگوی نیاز مشتریان در و پنجره یوپی وی سی می باشد. مواردی همچون پاسخ به سوالات فنی، مشاوره جهت خرید پنجره و پیگیری و رسیدگی به شکایات مشتریان از امور محوله به الو پنجره می باشد. 
 
 
 
ضمانت نامه
1_ پروفيل هاي در و پنجره يو پي وي سي توليدي ويستا بست، در برابر تمامي مشکلات و صدمات ناشي از عدم رعايت موارد فني و کيفي توليد پروفيل که منجر به تغيير رنگ فاحش، انحنا، شکستگي، ترک، تغيير شکل (دفرمه شدن) در پروفيل مي شود، از تاريخ توليد پروفيل به مدت 10 سال مورد تضمين شرکت بيمه آسيا بر اساس قرارداد شماره 6411001/89/01 مي باشد.
2 _ عدم استفاده از پروفيل تقويتي گالوانيزه مناسب يا عدم استفاده از آن در داخل پروفيل و نيز هر گونه نواقص ناشي از عدم استفاده از ماشين آلات مونتاژ مناسب و استاندارد و رعايت نکردن اصول صحيح انبارداري در کارگاه مونتاژ، شامل ضمانت نمي شود.
3 _ استفاده از قطعات متفرقه و غيراستاندارد در خصوص ساخت و نصب پنجره ها، مانند لولاي غيرقابل تنظيم، کانکتورها، نوارهاي آب بندي، لاکينگ پليت ها، پل ها و فيلرهاي زيرشيشه و غيره،باعث عدم ضمانت خواهد شد.
4_ رعايت نکردن شرايط استاندارد در انتخاب و استفاده از پيچ ها براي نصب پروفيل تقويتي، خارج از شرايط ضمانت مي باشد.
5_ در صورت استفاده از اتصالات نامناسب در نصب و وارد آمدن ضربه و فشار به پروفيل و جداسازي روکش محافظ در زمان نامناسب، شامل ضمانت نمي شود.
6_ هر گونه ضايعات ناشي از استفاده نامناسب، نگهداري و به کارگيري از منابع راديو اکتيو، امواج الکترو مغناطيس، مواد شيميايي و شعله مستقيم در مجاورت پروفيل، شامل ضمانت نمي گردد.
7_ هر گونه ضايعات ناشي از نشست ساختمان و بروز بلاياي طبـيعي مانند: سيـل، زلـزله و... شـامل ضـمانت نمي شود.
8_ هر گونه به کارگيري و مونتاژ پروفيل هاي غير توليدي ويستا بست، در کنار پروفيل هاي اين شرکت خارج از ضمانت مي باشد.
9_ پروفيل هاي الوان (رنگ شده و لمينيت) شامل ضمانت نمي باشد.
10_ حوادثي که در خارج از کشور جمهوري اسلامي ايران اتفاق مي افتد، خارج از ضمانت است.
11_ ضمانت هاي مخدوش، فاقد اعتبار مي باشند و هرگونه جعل و سوء استفاده از اين ضمانت نامه پيگرد قانوني دارد.
12_ اين ضمانت نامه بدون مهر برجسته و امضاء فروشنده فاقد اعتبار مي باشد.