پشتیبانی

واحد فنی
مجموعه ویستابست با جذب نیروهای مجرب و متخصص نسبت به تشکیل واحد خدمات فنی، مهندسی و نظارت اقدام نموده است و یکی از وظایف این واحد نظارت مستمر بر پروسه تولید پنجره سازان طرف قرارداد و خدمات دهی این شرکت ها به مصرف کننده نهایی می باشد.
هر پرسنل در واحد نظارت و فنی شرکت بصورت دوره ای منطقه مربوطه در نقاط مختلف کشور را در جهت حفظ کیفیــت تولیــد و همچنیــن حفظ اعتبـار برنـد ویستابست از کارگاه ها و کارخانجات پنجره سازان طرف قرارداد بازدید به عمل آورده و در صورت وجود خطا و یا عدم استفاده از موارد استاندارد، موضوع مربوطه را به مدیریت فروش شرکت گزارش داده و پنجره ساز طرف قرارداد را مجاب به رفع این موارد می نمایند.
 
 
 
 
پس از ارتباط شما با یکی از سامانه های ارتباطی، اَلو پنجره به عنوان خدمات پشتیبانی بلافاصله شما را با یکی از کارشناسان شرکت ارتباط داده و کارشناس مربوطه تمامی اطلاعات فنی مورد نیاز را ارائه داده و شما را با تمامی اطلاعات پنجره یو پی وی سی آشنا می نماید و همچنین در صورت پیش آمد مشکلی برای پروفیل شما حتماً از محل پروژه بازدید بعمل می آورند.
 
 
 
ضمانت نامه
1. پروفیل های یو پی وی سی تولیدی ویستابست، در برابر مشـکلات و صدمات ناشی از عـدم رعایت موارد فنی و کیفی تولید پروفیل که منجر به تغیـیر رنگ فاحش، تغییـر شکل (دفرمه شدن) در پروفیل می شود، به مدت ده سال مورد تضمین شرکت بیمه آسیا می باشد.
شایان ذکر است هرگونه نـقص ناشی از عدم رعایـت الزامـات و اســتانداردهای تولیـد و نصـب پنجـره شامل ضـمانت نمی شود.
 
     • عدم استـفاده از گالوانیزه تقویتی نامناسب
     • استفاده از قطعات و ملزومات غیر استاندارد مانند کانکتـور، نوارهای آب بنـد و استفاده از لولای غیر قابل رگلاژ و ...
     • جدا سازی روکش محافظ در زمان نامناسب
     • نگهداری نامناسب، به کارگیری مواد شیمیایی و مجاورت شعله مستقیم
     • عدم نظافت به صورت دوره ای با آب و صابون و استفاده از ابزارآلات تیز و برنده و زبر جهت تمیز کاری
     • صدمات ناشی از نشست ساختمان و حوادث طبیعی
     • عدم رعایت صحیح انبارش و نگهداری قبل از نصب
     • به کارگیـری و مونتـاژ پروفیل های غیر ویستابست (تلفیق) موجب ابطال ضمانت نامه می گردد.
2 - پروفیل های رنگ شده، شامل این ضمانت نمی باشد.
3 - حوادثی که در خارج از کشور جمهـوری اسـلامی ایران اتـفاق می افتد، خارج از ضـمانت اسـت.
4 - این ضمـانت نامه تا ده سال پس از تاریخ تولیـد پروفیل، اعتبار دارد و بدون مهر برجـسـته، هولوگرام و امضای فروشنده فاقد اعتبار می باشد.