تاریخچه ویستابست

1381 . مطالعه و تحقیق در مورد پروفیل یو پی وی سی
1382 . تاسیس شرکت
1383 . مطالعه و تحقیق در خصوص تکنولوژی و ماشین آلات
1384 . سفارش و خرید ماشین آلات (اکسترودر) به شرکت Krauss Maffei آلمان
سفارش و خرید ماشین آلات (میکسر) به شرکت Reimelt Henschel آلمان
سفارش و خرید ماشین آلات (قالب) به شرکت Greiner اتریش
سفارش و خرید ماشین آلات (تولید لمینیت) به شرکت Fux اتریش
1386 . نصب و راه اندازی 6 خط اکسترودر توسط شرکت Krauss Maffei آلمان
نصب و راه اندازی 15 سطح مقطع سری 60 میلیمتری سه محفظه توسط شرکت Greiner اتریش
نصب و راه اندازی 1 خط میکسر توسط شرکت Reimelt Henschel آلمان
نصب و راه اندازی 1 خط تولید لمینیت توسط شرکت Fux اتریش
1387 . اخذ گواهینامه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
1388 . توسعه سبد محصولات با نصب و راه اندازی 13 سطح مقطع سری 70 میلیمتری پنج محفظه از شرکت Greiner اتریش
توسعه سبد محصولات با نصب و راه اندازی 4 سطح مقطع سری کشویی از شرکت Greiner اتریش
اخذ گواهینامه واحد برگزیده پنجمین جشنواره قهرمانان صنعت کشور
1389 . عضویت موسسه RAL آلمان برای اولین بار در ایران
اخذ گواهینامه کیفیت RAL آلمان برای اولین بار در ایران
اخذ گواهینامه واحد برگزیده ششمین جشنواره قهرمانان صنعت کشور
1390 . توسعه خطوط تولید با نصب و راه اندازی 4 خط اکسترودر توسط شرکت Krauss Maffei آلمان
توسعه سبد محصولات با نصب و راه اندازی 4 سطح مقطع سری 60 میلیمتری سه محفظه از شرکت Greiner اتریش
اخذ گواهینامه به عنوان انتخاب کارآفرین نمونه استان در جشنواره کارآفرینان برتر
1391 . نصب و راه اندازی دومین خط تولید لمینیت توسط شرکت Fux اتریش
اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه بر اساس الزامات ISIRI-ISO/IEC17025 از سازمان ملی استاندارد ایران
1392 . اخذ گواهینامه و نشان استاندارد ملی ایران
1393 . توسعه خطوط تولید با نصب و راه اندازی 2 خط اکسترودر توسط شرکت Krauss Maffei آلمان
نصب و راه اندازی 1 خط میکسر
1394 . توسعه خطوط تولید با نصب و راه اندازی 1 خط اکسترودر توسط شرکت Battenfeld-Cincinnati اتریش
1395 . تکمیل خطوط تولید با استفاده از 13 خط اروپایی و سبد محصولات با استفاده از 43 سطح مقطع سری 60 میلیمتری سه محفظه، 70 میلیمتری پنج محفظه و کشویی