خدمات فنی فروش


در راستای نگاه کیفیت محور شرکت ویستابست به تولید محصول و ارائه خدمات، این شرکت برای اولین بار در ایران اقدام به راه اندازی واحد خدمات فنی فروش نمود. با توجه به اینکه شرکت ویستابست صرفا پروفیل یو پی وی سی تولید می کند و تولید و عرضه در و پنجره های یو پی وی سی با برند ویستابست توسط پنجره سازان طرف قرارداد این شرکت انجام می شود، واحد خدمات فنی فروش جهت اطمینان خاطر مصرف کنندگان نهایی از دریافت کالا و خدمات با کیفیت، اهداف و فعالیت های زیر را دنبال می کند:

ارزیابی و انتخاب پنجره سازان طرف قرارداد

بازدید و ممیزی مستمر فرایند تولید و نصب پنجره سازان طرف قرارداد

گریدبندی دوره ای پنجره سازان طرف قرارداد

ارائه خدمات مشاوره فنی رایگان جهت انتخاب محصولات مورد نیاز به شرکت های ساختمانی و مصرف کنندگان نهایی

بازدید پروژه ها پس از نصب نهایی و صدور ضمانت نامه 10 ساله شرکت ویستابست (در صورت رعایت کلیه الزامات فنی ویستابست در ساخت و نصب پنجره ها)

آموزش های تخصصی به کارشناسان واحدهای تولید، نصب و فروش پنجره سازان طرف قرارداد

رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان نهایی در صورت وجود هر گونه نارضایتی از کالا و خدمات دریافت شده