ضمانت نامه محصول

 

در راستای اطمینان بخشی به تولیدکنندگان در و پنجره و مصرف کننده نهایی، شرکت ویستابست آمادگی و امکان صدور ضمانتنامه را در قبال دفرمگی و تغییر رنگ پروفیل تا 10 سال پس از نصب دارد.

این موضوع باعث آسایش خیال تولید کننده پنجره در مورد پروفیل مصرفی و همچنین مصرف کننده نهایی در خصوص کیفیت پنجره می شود. البته شرایطی برای صدور بیمه نامه در نظر گرفته شده است که مهمترین آنها، تولید در و پنجره ها با استاندارد بالا و رعایت الزامات فنی تولید و نصب ویستابست است.

زمانی این ضمانت نامه صادر خواهد شد که کارهای عمرانی ساختمانی به پایان رسیده باشد و جداسازی لیبل محافظ نمای بیرونی کار حتما در زمان نصب انجام شده باشد.

ضمانتنامه فقط برای پروفیلهای سفید قابل ارائه می باشد و شرکت بیمه کننده به پروفیلهای رنگ شده و لمینت بیمه نامه اعطا نمی نماید.