قطعات جانبی

استفاده از قطعات جانبی استاندارد و با کیفیت به ساخت، مونتاژ و نصب یک پنجره مطلوب کمک شایانی می نماید. لذا ویستابست با تامین قطعات جانبی استاندارد و با کیفیت سعی در همراهی نمایندگان خود در ساخت و نصب پنجره ها دارد. قطعات جانبی شامل انواع قالب و فیکسچرهای جوش، تمیز کن ها، نوارهای درزگیر، قطعات فلزی و پلاستکی مورد نیاز در مونتاژ و نصب و موارد دیگر می باشد.