معرفی مدیران

نام خانوادگی نام سمت سازمانی
اقدامیان محمد جواد رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
سعادتی شهره مشاور عالی هیئت مدیره
غلامزاده نساء مدیر انفورماتیک
معتمدی امید مدیر استراتژی
موسوی علیرضا مدیر کارخانه
نام خانوادگی نام سمت سازمانی
صبوری پوریا مدیر تولید
پرورش مهدی مدیر فنی
شاهسوند طاهره مدیر کنترل کیفیت
نصرتی مسعود مدیر انبار
رحمتی زاده بهاالدین مدیر اداری کارخانه