مولیون استاتیک

حفظ کارآمدی و کیفیت پنجره های بزرگ خصوصا در ساختمان های مرتفع و مناطق باد خیز نیازمند استفاده از پروفیل ها و نیز تقویت کننده های فلزی (گالوانیزه) قوی تر و با استحکام بیشتر است. در این راستا ویستابست محصولات مولیون استاتیکی را در سری محصولات سه محفظه و پنج محفظه ای طراحی و ارائه نموده است. در این محصولات امکان استفاده از تقویت کننده فلزی (گالوانیزه) بزرگتر و نیز با ضخامت بیشتر وجود دارد که باعث می شود استحکام استاتیکی پنجره بطور چشم گیری افزایش و کارآمدی و کیفیت پنجره را در دراز مدت تضمین نماید.