تفاوت شیشه دوجداره و شیشه سه جداره

تفاوت شیشه دوجداره و شیشه سه جداره در جلوگیری از اتلاف انرژی و عایق صدا بودن تا چه میزان می باشد؟
پارامترهای موثر در انتخاب شیشه دو جداره و شیشه سه جداره چه می باشد؟
برای پنجره ساختمان من، شیشه دو جداره مناسب تر است یا شیشه سه جداره؟
این سوالات ابتدایی ترین سوالات در انتخاب شیشه پنجره خانه ها می باشد که در این مقاله به پاسخ دهی به آنها پرداخته شده است.
یکی از مهم ترین بخش های هر ساختمان، پنجره های آن هستند که به عنوان دریچه ای برای مشاهده محیط بیرونی، عامل اصلی ورود نور خوشید به داخل و همچنین کانالی برای تهویه هوای درونی ساختمان ها استفاده می شوند و باید به گونه ای باشند تا مقاومت لازم در برابر باد، باران، آلودگی های صوتی، سرما، گرما و … را داشته باشند.
مطابق با گزارشات ارائه شده، طراحی و نصب نامناسب اجزاء پنجره، میزان عایق بودن آن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در حالی که رعایت نکات و الزمات فنی تولید و نصب پنجره به همراه انتخاب شیشه مناسب موجب بهبود عملکرد آن می شود.
پنجره دوجداره یا سه جداره که به اشتباه در محاوره ها استفاده می شود در حقیقت همان شیشه های دوجداره و سه جداره است که قابلیت نصب در پنجره ها را دارند و بعنوان عایق صدا و دما شناخته می شوند.
از آنجایی که بیشترین سطح یک پنجره از شیشه تشکیل شده است، انتخاب شیشه مناسب، تاثیر بسزایی در عملکرد پنجره خواهد داشت که در دو حوزه ایجاد آسایش حرارتی و کاهش آلودگی صوتی مورد بررسی قرار می گیرند.
فاکتورهای اصلی در شیشه که بر روی عملکرد پنجره تاثیر گذار هستند عبارتند از:
تعداد جداره ها
ضخامت جداره ها
فاصله بین جداره ها
رنگ شیشه ها
گاز بی اثر ( آرگون )
لازم به ذکر است که مواردی همچون مواد اولیه و نوع ماشین آلات نیز بر کیفیت شیشه تاثیر‌گذار هستند.

جدول فاکتورهای تاثیرگذار شیشه پنجره بر روی صوت و حرارت
فاکتور های تاثیرگذار ایجاد آسایش حرارتی کاهش آلودگی صوتی
تعداد جداره ها تاثیر دارد (مناطق سردسیر) تاثیر دارد ( شرایط خاص)
ضخامت جداره ها تاثیر ندارد تاثیر دارد (تفاوت در جداره ها)
فاصله بین جداره ها تاثیر دارد (تایک حد معین) تاثیر دارد
رنگ شیشه تاثیر دارد (مناطق گرمسیر) تاثیر ندارد
گازهای بی اثر ( آرگون ) تاثیر حداقل دارد ( مناطق سردسیر ) تاثیر ندارد

در نظر گرفتن یک پارامتر به تنهایی در انتخاب شیشه مناسب نمی باشد و باید تمامی پارامترها در کنار یکدیگر در نظر گرفته شوند، لذا این فرض که شیشه سه جداره به دلیل داشتن یک جداره بیشتر نسبت به شیشه دو جداره دارای عملکرد بالاتری می باشد، در بسیاری از حالات درست نمی باشد.
به عنوان مثال اگر بخواهیم عملکرد شیشه سه جداره با سه لایه ضخامت یکسان 4 میلی متر که فاصله آنها از یک دیگر 10 میلی متر می باشند (به صورت 4-10-4-10-4 نمایش داده می شود) را با یک شیشه دوجداره با دو لایه ضخامت متفاوت که اولین جداره دارای ضخامت 4 میلیمتر و دومین جداره دارای ضخامت 6 میلی متر می باشد و فاصله دوجداره برابر با 12 میلی متر است (که به صورت 6-12-4 نمایش داده میشود) مقایسه کنیم ، نتایج مشابه جدول ذیل حاصل می شود.

مقایسه عملکرد شیشه های دو جداره 6-12-4 و سه جداره 4-10-4-10-4

نوع عایق بندی شرایط مطلوب عایق بندی
صوتی شیشه دوجداره 6-12-4
حرارتی شیشه سه جداره4-10-4-10-4

در این مقایسه می بینیم که شیشه سه جداره علیرغم افزایش یک جدار، نسبت به شیشه دو جداره از نظر صوت، عایق ضعیف تری است ولی درکاهش انتقال حرارت مخصوصاً مناطق سردسیر شرایط مطلوب تری را ایجاد میکند.
در عایق بندی صوتی حتی اگر ضخامت یکی از لایه های شیشه سه جداره 4-10-4-10-4 را به 6 میلیمتر افزایش دهیم از لحاظ عایق بندی صوتی مشابه شیشه دو جداره 6-12-4 عمل کرده ولی از لحاظ عایق بندی حرارتی مشابه شیشه سه جداره 4-10-4-10-4 می باشد.این ترکیب ( 6-10-4-8-4 )میتواند یک گزینه نسبتا مناسب برای مناطق سردسیری که نیاز به عایق بندی صوتی و حرارتی را هم زمان دارند، باشد.
حال اینطور می توان نتیجه گیری کرد که شیشه دو جداره و سه جداره یک عنوان کلی هستند و برای ایجاد آسایش حرارتی یا کاهش آلودگی صوتی در ساختمان باید از اطلاعات فنی شیشه ها استفاده کرد و سایر پارامترهای تاثیر گذار در نظر گرفته شوند تا انتخاب صحیحی متناسب با نیاز ساختمان و مشتری صورت پذیرد.