سری کشویی

ویستابست در جهت پاسخگویی به نیاز بازار و مشتریان، نسبت به تولید پروفیل های سری کشویی اقدام نموده و با تولید 7 سطح مقطع خاص امکان ساخت انواع درب و پنجره های کشویی تک ریل و دو ریل را نیز فراهم کرده است.
لازم به ذکر است در ساختمان هایی که معماری آنها ایجاب می نماید و یا محدودیت فضا جهت استفاده از درب و پنجره با سیستم لولایی وجود دارد، این سری از پروفیل ها مناسب می باشند.
همچنین در ساخت این گونه از پنجره ها قابلیت استفاده و اتصال به تعدادی از پروفیل های سری 3 و 5 محفظه ای نیز وجود دارد تا توانایی بالاتری در تولید به وجود آید.