1 2 3 ...

«یازدهمین جایزه معماری ـ معماری داخلی ایران»

یازدهمین جایزه معماری ـ معماری داخلی ایران با ابع ...

برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای جوایز مسابقه معماری زیستا

پايان رقابت ميان جوانان و كهنه كاران عرصه معماری د ...

داوری مسابقه معماری زیستا

مراسم داوری مسابقه معماری زیستا روز دوشنبه یازدهم ...

پنجره ای رو به مهر

نواختن زنگ مهر و مهربانی ...

گزیده ای از بیلبوردهای فاز چهارم "الو پنجره" سامانه ارتباطی ویستا بست

بیلبوردهای فاز چهارم "الو پنجره" سامانه ارتباطی وی ...

انتظارها به پایان رسید: الو پنجره را باز کن ویستا بست را صدا کن.

فاز سوم کمپین "الو پنجره" فعالیت خود را آغاز کرد. ...

اخبار

1398/5/13

دوازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران

دوازدهمین جایزه معماری و معماری داخلی ایران با ابعاد گسترده و دعوت از ...

لیست اخبار